11 O’clock

Co-productie

Residenties

  • 23.11 > 05.12.2020

In deze nieu­we voor­stel­ling duikt Liz Kinoshita opnieuw in haar onder­zoek naar de mecha­nis­ms of the musi­cal en zal zich toe­spit­sen op één spe­ci­fiek mecha­nis­me: het tra­di­ti­o­ne­le 11 o’clock-nummer, het voor­laat­ste lied in een stuk waar­in één van de pro­ta­go­nis­ten tot een cru­ci­aal besef komt. Meestal neemt het de vorm van een een mono­loog die recht uit het hart komt, vaak bela­den met veel emo­tie, over­tui­ging en dri­ve. Historisch gezien kan het een show-stop­per zijn, of een melan­cho­lisch reflec­tief moment. Liz heeft inte­res­se in hoe we ons gedra­gen, en wel­ke kracht er zit in het luis­te­ren naar en het obser­ve­ren van elkaars metho­des om met de dilemma’s van van­daag om te gaan… Bidden we, zwel­gen we erin, halen we uit of berus­ten we erin? De titel 11 O’clock leent zich voor de con­no­ta­tie van het 11e uur, waneer het vijf voor twaalf’ is, van een drei­gen­de cata­stro­fe, van direct­heid en urgen­tie die op het podi­um gebracht wor­den. Zoals altijd streeft Liz naar een voor­stel­ling waar­in het publiek zich aan­ge­spro­ken voelt en opge­la­den wordt. 11 O’clock wil onze waar­he­den onder ogen komen door mid­del van dans, zang en direc­te retoriek.

Concept, regie Liz Kinoshita | Creatie, per­for­man­ce Némo Flouret, Liz Kinoshita, Irene Occhiato | Creatie Sophia Dinkel, Justin F. Kennedy, Clinton Stringer | Instrumentale muziek Bart Maris, Eitan Efrat | Lichtontwerp Tim Wouters | Techniek Elke Verachtert | Artistiek advies Chrysa Parkinson | Advies kos­tuum Anne-Catherine Kunz | Advies geluid Chris Peck | Uitvoerende pro­duc­tie Caravan Production (Brussel, BE) | Coproductie CC Brugge (Brugge, BE), PACT Zollverein (Essen, DE), KWP Kunstenwerkplaats (Brussel, BE), MDT (Stockholm, SE) | Residenties Danspunt (Gent, BE), De Grote Post (Oostende, BE), De Factorij (Zaventem, BE), KAAP (Brugge, BE), STUK (Leuven, BE), Kunstenwerkplaats — KWP (Brussel, BE), CC Brugge (Brugge, BE) | Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap | Met dank aan Salka Ardal Rosengren, Louise Tanoto, Sylvie De Pauw, Dick van der Harst, Jacinte Armstrong, Studio Zaman (Brussel, BE), Tanzhaus Zürich (Zürich, CH)