01 LAKE LIFE Kate Mc Intosh c Dari Gatti black background

Kate McIntosh

Kate McIntosh is een kun­ste­na­res afkom­stig uit Nieuw-Zeeland die de gren­zen van per­for­man­ce, the­a­ter, video en instal­la­tie over­stijgt. Ze volg­de een dans­op­lei­ding en treedt wereld­wijd op sinds 1995.

Ze was te zien in werk van regis­seurs en gezel­schap­pen als Wendy Houstoun (VK),Meryl Tankard Australian Dance Theatre, Cie Michèle Anne de Mey (BE),Random Scream (BE), Simone Aughterlony (NZ/​Zwitserland) en Tim Etchells (VK). Sinds 2004 con­cen­treert ze zich voor­al op het regis­se­ren van eigen werk, waar­on­der de solo­’s All Natural(2004), Loose Promise(2007) en All Ears(2013), als­ook de gro­te­re per­for­man­ces Hair From the Throat(2006), Dark Matter(2009) en Untried Untested(2012). Ze maak­te ook instal­la­ties, zoals Deplaced(2008 met Eva Meyer-Keller) en de par­ti­ci­pa­tie­ve instal­la­tie Worktable(2011). Voor haar eigen oeu­vre werk­te Kate McIntosh samen met Tim Etchells, Eva Meyer-Keller, Jo Randerson, Lilia Mestre, Charo Calvo, Diederik Peeters en vele ande­ren.. Ze regis­seer­de even­eens vele kor­te video’s die ver­toond wer­den op fes­ti­vals en ten­toon­stel­lin­gen over de hele wereld. Ze is stich­tend lid van het Belgische per­for­man­ce­col­lec­tief en punk­rock­groep Poni, en ze behaal­de een MRes in Performance en Creatieve Research aan de Roehampton University (VK). Ze is ook stich­tend lid van SPIN, een Brussels pro­duc­tie- en research­plat­form geleid door kunstenaars.