Thumbnail IMG 1970

Kunstendag voor Kinderen: Theater for Beginners

16.11.23

Marieke Schraepen en Seppe Decubber gaan op zoek naar jong the­a­ter­ta­lent via work­shops in aan­loop naar de Kunstendag voor Kinderen. Basisschool De Balder, de Sint-Gillisschool en MABO zijn van de partij.

Alle ande­re acti­vi­tei­ten die in het kader van de Kunstendag voor Kinderen geor­ga­ni­seerd wor­den, kan je terug­vin­den op hun web­si­te: www​.kun​sten​dag​voor​kin​de​ren​.be