Download 1

Open call kunst in co-creatie

01.03.22

Wat als buurt­be­wo­ners samen kunst cre­ë­ren? Pianofabriek is op zoek naar een kun­ste­naar die samen met de buurt­be­wo­ners een artis­tiek pro­ject rea­li­seert in de publie­ke ruim­te dat het samen­le­ven tus­sen indi­vi­du­en en/​of groe­pen sti­mu­leert. Deadline voor inschrij­vin­gen: 21 maart. Werkperiode: augus­tus > novem­ber 22. Budget: € 19.500

Meer info: https://www.n22.brussels/nieuws/open-call-kunstparticipatieve-residentie-gc-pianofabriek