Whats App Image 2022 07 27 at 12 06 32 PM

KWP residenten op Night Shift in Oostende

25.07.22

Tijdens Night Shift op TAZ#2022 is Lisa Vereertbrugghen te zien met haar Techno medita­ti­ons en kan je een eer­ste try-out van German Staat Theater zien.

Gedurende drie dagen, 26, 27 en 28 juli, pre­sen­te­ren kun­ste­naars hun werk in en rond het jeugd­cen­trum OHK. Voorafgaand aan de publie­ke momen­ten, zul­len inten­sie­ve onder­zoeks­pe­ri­o­des op loca­tie de kun­ste­naars toe­la­ten om zich te ver­bin­den met elkaar en hun omge­ving. Ieder brengt hun eigen prak­tijk, inte­res­ses, vra­gen en visies mee. Buiten de com­fort­zo­ne van het regu­lie­re sei­zoen en de gebrui­ke­lij­ke infra­struc­tu­ren, zul­len de kun­ste­naars op zoek gaan naar ande­re manie­ren van wer­ken en delen. Als onder­deel van een steeds ver­an­de­rend gedeeld plat­form, zul­len kun­ste­naars vele ruim­tes in en rond OHK activeren.

Tickets