Kunstendag voor Kinderen 2022: Atelier Léon

21.11.22

Ook dit jaar orga­ni­seert KWP in het kader van de Kunstendag voor kin­de­ren samen met de kin­der­wer­king van Pianofabriek tra­jec­ten met de scho­len van Sint-Gillis en Vorst. Dit keer slaan we de han­den in elkaar met Seppe Baeyens/​Leon. We orga­ni­se­ren een hele week lang Atelier Leon in onze black box voor de klas­sen van het 3de en 4de leer­jaar van De Bron en De Balder. Deze ate­liers zijn, na de deel­na­me aan parc poe­tik deze zomer, onder­deel van de anten­ne’ die Leon opbouwt in Sint-Gillis. KWP en Pianofabriek zijn erg blij om deze anten­ne mee te kun­nen uitbouwen.

Na de kin­de­ren wil­len we op ter­mijn ook in zet­ten op ver­schil­len­de gene­ra­ties, op de oude­ren, en op inter­ge­ne­ra­ti­o­ne­le samenwerkingen.