Channels4 profile

Rosslyn Wythes

Aanstormend talent Rosslyn Wythes is dan­ser en beel­dend kun­ste­naar. Haar schil­de­rij­en ver­ta­len bewe­ging naar het doek. De Australische speelt met dimen­sies en onder­zoekt hoe lijn, kleur en tex­tuur je erva­ring van per­spec­tief en diep­te beïn­vloe­den. In elk beeld toont ze de her­in­ne­ring aan een bewe­ging. Zo ben je toe­schou­wer van een dans­voor­stel­ling in schil­de­rij­en. Rosslyn Wythes werk­te ook al samen met Sidi Larbi Cherkaoui.