Avatars 000448359900 x34l7f t240x240

Nikolas Lestaeghe

Nikolas – °6 decem­ber (!) 1988 – ging naar school in de pol­ders, zat op kara­te en bouw­de boom­hut­ten. Hij fiets­te door zijn dorp, bezocht Alice — de buur­vrouw — en kreeg van haar de lek­ker­ste radij­zen van de wereld’. Later had hij een brom­mer en een kat. Vandaag woont hij in een burcht in Brussel, en over vier jaar wil hij een earths­hip bou­wen. Nikolas houdt niet van de geur van pin­da­kaas, maar (van) zijn lief wel.

Nikolas Lestaeghe stu­deer­de aan de Academie voor Schone Kunsten in Brugge en volg­de daar­na Dramatische Kunsten (regie) aan het Rits in Brussel. Naast en tij­dens zijn stu­dies kwam hij in con­tact en werk­te hij met ver­schil­len­de the­a­ter­ma­kers. Manah De Pauw, De Warme Winkel, Pat Van Hemelrijck en Sanne Van Rijn maak­ten bin­nen het Rits gro­te indruk op hem. Naast zijn oplei­ding leer­de hij Miet Warlop, Simon Allemeersch, Bernard Van Eeghem e.a. ken­nen. Hij werk­te o.a. mee aan ART/COLLECTION, Trailer Park’ van Miet Warlop op KFDA2011.

Steeds blijft Nikolas zoe­ken naar een manier om via zijn per­soon­lij­ke ver­ha­len een uni­ver­seel ver­haal te ver­tel­len. Meestal staat hij mee op de scè­ne; zo pro­beert hij zijn uni­ver­sum kracht bij te zet­ten en even­tu­e­le acteurs mee te nemen in zijn verhaal.

Met Manita’ stond Nikolas op Theater Aan Zee 2011 en Vama Veche 2011, met De Republiek Der Dromen’ in De Zomerbibliotheek’ van Comp. Marius op de Zomer van Antwerpen. Hij speel­de bij 4Hoog, samen met Ilse De Koe, zijn voor­stel­ling HUT’, die door België en Nederland reis­de, en werk­te hij aan De loop­gra­ven­ope­ret­te’, een stuk over de bete­ke­nis van WO I voor de mens van­daag, in het kader van GoneWest, reflec­ti­ons on the Great War’.

Hij is ook mede-oprich­ter van het Brusselse kun­se­naars­col­lec­tief K.A.K., een noma­disch ver­bond van knut­se­laars. Binnen K.A.K. voert hij voor­al zijn onder­zoek. Ook bij Kunstenwerkplaats Pianofabriek voert hij vaak voor­on­der­zoek voor producties.