Jean Baptiste Maxime

Maxime Jean-Baptiste

Maxime Jean-Baptiste is een film­ma­ker die werkt en leeft tus­sen Brussel en Parijs. Hij groei­de op in een fami­lie die deel uit­maak­te van de Guineese en Antilliaanse dias­po­ra in Frankrijk, met een Franse moe­der en een Guineese vader. In zijn artis­tie­ke werk ligt de focus op de com­plexi­teit van de Westerse kolo­ni­a­le geschie­de­nis door de over­le­ving van trauma’s uit het ver­le­den naar het heden. In zijn audio­vi­su­e­le en per­for­ma­tie­ve werk gaat hij die­per in op archie­ven en soor­ten reen­act­ment die een invals­hoek bie­den voor het beden­ken van een leven­dig en beli­chaamd geheu­gen. Zijn eer­ste film NOU VOIX (2018) werd gese­lec­teerd voor bij­na der­tig fes­ti­vals en ten­toon­stel­lin­gen en kreeg de Prijs van de Jury op het Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux van Parijs. Zijn twee­de film, LISTEN TO THE BEAT OF OUR IMAGES (2021), die hij regis­seer­de met zijn zus Audrey, werd onder ande­re gese­lec­teerd voor CPH:DOX (Speciale ver­mel­ding), Hotdocs, ISFF Clermont-Ferrand, Sundance Film Festival en IDFA. Zijn laat­ste film, MOUNE Ô (2022) ging in pre­mi­è­re op de Berlinale (Forum Expanded), in febru­a­ri 2022.