Liz Kinoshita

Liz Kinoshita

Liz Kinoshita is gebo­ren in Toronto, Canada en kwam in 2002 naar Europa. Ze stu­deer­de aan P.A.R.T.S. in Brussel van 2004 tot 2008. Sindsdien werk­te Liz onder ande­re met ZOO/​Thomas Hauert, Tino Sehgal, Good Move/​Eleanor Bauer, Hiatus/​Daniel Linehan, en maakt ze haar eigen werk met mede­wer­kers als Clinton Stringer, Justin F. Kennedy, en Salka Ardal Rosengren.

In 2013 begon ze haar onder­zoek naar de mecha­nis­mes van de musi­cal. In 2014 cre­ëer­de ze VOLCANO, een heden­daag­se dans back­sta­ge musi­cal per­for­man­ce. In 2017 ging Liz in pre­mi­è­re met Radical Empathy (in opdracht van Den Danske Scenekunstskole) en You Can’t Take It With You, een in-the-round voor­stel­ling over de rela­tie tus­sen nood­zaak en ver­spil­ling. Ze was betrok­ken bij de cre­a­tie van West Side Story van Anne Teresa De Keersmaeker en Ivo Van Hove voor Broadway.

Liz’s nieu­we cre­a­tie 11 O’clock zal in 2021 – 2023 op het toneel en het scherm te zien zijn.