Lia Rodrigues

Lia Rodrigues

Lia Rodrigues is gebo­ren in 1956 in São Paulo waar ze een diplo­ma klas­siek bal­let behaalt en waar ze Geschiedenis stu­deert aan de Universiteit van São Paulo. Eerst neemt ze in de jaren 1970 deel aan de heden­daag­se dans­stro­ming in São Paulo, daar­na sluit ze tus­sen 1980 en 1982 aan bij de Compagnie Maguy Marin / France waar ze deel­neemt aan de cre­a­tie van May b.

Bij haar terug­komst in Brazilië sticht ze de Lia Rodrigues Companhia de Danças in 1990, in Rio de Janeiro. In 1992, cre­ëert ze het jaar­lijks Festival van heden­daag­se dans Panorama de Dança waar­over ze tot in 2005 de lei­ding heeft.

Sinds 2004, ont­wik­kelt ze artis­tie­ke en peda­go­gi­sche pro­jec­ten in de Maré fave­la van Rio de Janeiro, in samen­wer­king met de orga­ni­sa­tie Redes da Maré. In 2009 rich­ten ze het Centre des Arts de Maré (cre­a­tie­ve ruim­te, oplei­dings­cen­trum en ver­sprei­ding van de kunst) op en in 2011, l’École lib­re de dan­se de Maré.

In 2005 over­han­digt de Franse rege­ring haar de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres- medail­le; in 2014 ont­vangt ze de Nederlandse Prins Claus-prijs en in 2016, de Prix Chorégraphie de la SACD/​France; in 2019/2020 is ze Personnalité choré­grap­hi­que in het pal­ma­res van de Prix de la Critique/​France.

Lia Rodrigues is een geas­so­ci­eerd kun­ste­na­res bij het Théâtre National de Chaillot en bij het théâ­tre LE CENQUATRE in Parijs.