K A K

K.A.K.

K.A.K. (kort voor Koekelbergse Alliantie van Knutselaars) is een ver­bond van the­a­ter­ma­kers, knut­se­laars, muzi­kan­ten, den­kers en ande­re sjoe­me­laars. K.A.K. orga­ni­seert zijn eigen werk­om­stan­dig­he­den en zoekt naar nieu­we vor­men van cre­a­tie, pre­sen­ta­tie en ont­moe­ting. K.A.K. cre­ëert steeds een gemeen­schap­pe­lijk plat­form om met elkaar en de ander in dia­loog te gaan.

K.A.K. is Annelore Crollet, Aurelie Di Marino, Benjamin Opdebeeck, Ciska Thomas, Dries Gijsels, Esther Gouarné, Femke Stallaert, Frederika Del Nero, Karlien Torfs, Lotte Diependaele, Nathalie Goossens, Nicolas Delalieux, Nikolas Lestaeghe, Nona Buhrs, Renée Goethijn, Yuni Mahieu. In 2020 komt Mats Van Herreweghe bin­nen als zake­lijk dramaturg”.