Hagar Tenenbaum Bart Grietens 51

Hagar Tenenbaum

Hagar Tenenbaum (1988, Israël) is een in Brussel geves­tig­de cho­re­o­graaf en dan­ser. Ze groei­de op in Tel Aviv (Israël), tot­dat ze naar Brussel ver­huis­de om te begin­nen met haar stu­die in PARTS, waar ze in 2014 afstu­deer­de. Hagar Tenenbaum heeft sinds­dien haar MA-graad in de kunst behaald bij ERG (École de recher­che grap­hi­que / éco­le supé­ri­eu­re des arts), werk­te aan haar eigen solo­pro­jec­ten — Abstraction endan­dings like that (2016) en Swimming-Room (2014) — en bleef als free­lan­ce dan­se­res wer­ken voor Shelly Nadashi, Mette Ingvartsen, Daniel Linehan en Pontus Petterson. In haar voor­stel­lin­gen legt ze een pak­ken­de humo­ris­ti­sche dia­loog tus­sen woord, beeld en bewe­ging vast. Hagar ziet het gebruik van bewe­ging als een belang­rij­ke lei­draad die de nood­zaak kan bena­druk­ken en faci­li­te­ren om het beeld te bekij­ken door mid­del van het bouw­pro­ces en tege­lij­ker­tijd de illu­soi­re kwa­li­teit ervan.