Anouk Friedli

Anouk Friedli

Anouk Friedli schrijft, regis­seert en speelt. Na de regie-oplei­ding aan het RITCS volg­de ze de mas­ter schrij­ven. Ze resi­deer­de acht maan­den als mon­tig­nard’ in Monty Kultuurfaktorij, liep sta­ge bij Christoph Marthaler en schreef mee aan de nieu­we film van Nathalie Teirlinck. Haar werk gaat vaak over de men­se­lij­ke ver­beel­ding als eman­ci­pa­to­ri­sche kracht om het sys­teem in vraag te stel­len. In 2019 regis­seer­de ze Alex Moons waar­voor ze samen­werk­te met oa. Monty, Dood Paard, C‑takt en Pianofabriek. In 2021 werd ze gese­lec­teerd om een voor­stel­ling te maken voor het Boslab-fes­ti­val in Amsterdam en orga­ni­seert ze Het Schrijverslab, een mini-fes­ti­val dat in het teken staat van tek­stu­eel experiment.