Download

Mario José Barrantes Espinoza

Mario José Barrantes Espinoza (1991) is een Costaricaans-Nicaraguaans kun­ste­naar geves­tigd in Brussel. Hij volg­de een oplei­ding the­a­ter en dans aan de Nationale Universiteit van Costa Rica, voor hij naar België ver­huis­de, waar hij afstu­deer­de aan de Training Cycle en Research Studios van P.A.R.T.S, onder de lei­ding van Bojana Cvejić en Alain Franco.

Zijn inte­res­se voor stem­prak­tij­ken, tekst en audio­vi­su­eel mate­ri­aal resul­teer­de in een samen­wer­king met kun­ste­naars als François Chaignaud, The Subs, Michiel Vandevelde en Eszter Salamon. Momenteel ont­wik­kelt hij pro­jec­ten als onaf­han­ke­lijk kun­ste­naar. Zijn werk bestaat voor­al uit het ver­bin­den van dans, tekst en stem waar­bij hij audio­vi­su­e­le con­tent uit de pop­cul­tuur en main­stream media zich opnieuw toe-eigent. Enkele van zijn gere­a­li­seer­de wer­ken zijn: [A SEQUENCE III], gecre­ëerd in het kader van het Bâtard Festival 2018, en Drift (I) – in samen­wer­king met Thomas Bîrzan – gese­lec­teerd voor Aerowaves Dance Across Europe in 2019.

In 2020 werd het voor­stel voor zijn vol­gen­de pro­ject El can­tar del playo or… a song is a rose is a thorn bekroond met de Roel Verniers Prijs van Het Theaterfestival omwil­le van de cre­a­tie­ve idee­ën en nieuw podiumtalent”.